GENROA, z več kot 20 let izkušenj, zagotovi zanesljivo in preverjeno pot do rezultatov.

Pridobi ponudbo
Zakaj GENROA?

Prepoznamo vaše profesionalne zmožnosti in v našem integriranem pristopu, vpeljemo tisto, kar v danem trenutku najbolje prispeva k odličnemu delovanju vaše organizacije.

Donosnost naložbe

Z nami pridobite donosno naložbo, ROI 500 in več. Rezultati so očitni in merljivi z višjimi poslovnimi dosežki.

Integrirane rešitve

Enostavne, integrirane in robustne rešitve so trajne. Izboljšave lahko širite po vsej organizaciji in jih udejanite v prihodkih in dobičku.

Kaj nas razlikuje?

6200+

obravnavanih
kandidatov
za zaposlitev

11300+

ur skupinskega
moderiranja

400+

organizacijsko
razvojnih projektov

1300+

individualnih
coaching ur

Vodstvene
izkušnje in
psihološka
podlaga

1800+

ekspertnih trening
ur in supervizij

Mreža
strokovnjakov

100%

zanesljivost

Storitve

Edinstvenost GENROA storitev temelji na osebnem pristopu k napredku članov organizacije. Povezujemo ga z realnim prilagajanjem organizacije na nove zahteve okolja. Z našim integrativnim pristopom urejamo strukturo, interno dinamiko ter zmožnosti kadrov. Na primer: "standardni trening programi" ne delujejo dovolj uspešno; tudi fascinantne delavnice "na terenu" so zgolj stran vržen čas, če jim v realnem okolju ne sledijo strukturne ali procesne spremembe. To je razlog, zakaj v našem pristopu skrbno povezujemo vsebine in metode dela. Za pravi napredek vsake naše stranke največkrat kombiniramo nekaj storitev s seznama.

image
Trening voditeljske učinkovitosti
...učinkovit, kadar so v skupini pridobljene zmožnosti uporabljene pri dnevnih poslih.
image
"Head-hunting" in izbor kadra
...učinkovit, kadar so na odprto delovno pozicijo izbrani ljudje, ki imajo višji potencial od trenutnih zahtev.
image
B2B in B2C prodajni sistem
...učinkovit, kadar je za kupce bolje poskrbljeno in kadar vplivanje v prodajnih odnosih ustvarja več profita.
image
Variabilni plačni sistem
...učinkovit, kadar imajo enostavne sprejete prakse vodij bistven učinek na delovanje posameznikov, da ti pospešujejo skupne pobude in dosežke.
image
Coaching in "train-the-trainers"
...učinkovito, kadar so pridobljene zmožnosti in znanje tako porazdeljene, da boljše sodelovanje v izrabi virov izboljšuje poslovne izide.
image
Presoja tveganj v organizaciji
...učinkovita, kadar so tudi na področju kadrov v organizaciji identificirana področja in postopki izboljšav, z delujočimi akcijskimi dogovori.
image
Poenostavitve procesov vodenja in upravljanja
...učinkovito, kadar domala izostaneta organizacijska “politika” in merjenje moči; kadar je vodstvo spoštovano, vplivno in učinkovito.
image
Izboljšave planiranja in odločanja
...učinkovite, kadar operacije gladko tečejo, so usmerjene k znanim in sprejetim poslovnim prioritetam, ki vodijo v zadovoljstvo kupcev in inovativnost.
image
HR rešitve, interna pravila, procesi in lojalnost
...učinkovito, kadar imajo HR aktivnosti poslovno logiko, merljivo koristnost ter po mnenju sodelavcev in vodij ne dodajajo stresa ali nepotrebnih obremenitev.
image
Zavzetost in produktivnost
...učinkovito, kadar so delovne aktivnosti skladne s primernim obravnavanjem posameznikov, kadar ni "prostega teka" ali pa pretiranega "ukvarjanja s sabo".
image
Konkurenčnost in inovativna kultura
...učinkovita, kadar stranke jasno razločujejo posebnosti podjetja; kadar so smiselni predlogi sodelavcev brez ovir realizirani.
image
Formiranje in razvoj timov – "team building"
...učinkovito, kadar se process posredovanja v ekipi konča z višjo učinkovitostjo ter povezanostjo tima; kadar nastopi več odprtosti in neposrednosti, več pristnosti ter posledično boljši dosežki.
image
Podobna svetovanja
...prilagojene organizacijsko razvojne intervence, ki so skladne z realnimi potrebami organizacije.

Nove storitve

Napredna GENROA storitev je na primer integrirano učenje, kjer: prava kombinacija z vsemi potrebnimi “sestavinami” ustreza izhodiščnim zmožnostim (voditeljstva, komunikacije, osebnostnega stila, veščin in prepričanj, obvladovanja orodij, pragmatičnih modelov in drugih kapacitet). Prav izbran pristop in zdrav proces omogočata prijetno izkušnjo z maksimalnim napredkom. Izbirate lahko tudi med novimi in nedavno razvitimi storitvami ter orodji, kot so:

  1. Strateško planiranje kadrov (v sodelovanju s "Human edge"), glej več
  2. Karierni Coaching
  3. ELPI – Effective Leadership Program Insior ("in-company" ali odprta verzija), glej več
  4. HR posvetovanje na daljavo (Skype posvet in podobno)
  5. 360 stopinjska povratna informacija, e-podpora s coachingom
  6. "Pulse check" vprašalniki
  7. Mobilna aplikacija za “Vitko upravljanje delovne uspešnosti” (v pripravi)

GENROA sodelavci in partnerji

Team Member
Mag. Igor Krajnc
GENROA direktor

Ustanovitelj in odgovorni vodja projektov

igor.krajnc@genroa.si LinkedIn profil YouTube video
Team Member
Olivier Montadat
Supervizijski TA sodelavec, Executive coach, OD konzultant

O. Montadat Conseil & Formation

LinkedIn profil YouTube video
Team Member
Pascale Theobald
Supervizijska TA sodelavka, Executive coach, OD konzultantka

ACTEUS

LinkedIn profil YouTube video
Team Member
Christian Neubert
Partner, ustanovitelj Human Edge in neizvršni direktor

Human Edge Management AG, Basel

LinkedIn profil www.human-edge.com

Partnerske organizacije

O skupini GENROA

GENROA je zrela in odlična partnerska skupina. Domala četrt stoletja delovanja na trgu nas kvalificira za najbolj zahtevne organizacijsko razvojne projekte.

Smo strokovnjaki s širokim razponom metod in pristopov, ki uvajajo prave spremembe v delovanje organizacij, njihove učinkovitosti in produktivnosti.

Naše stranke dosegajo nadpovprečne poslovne uspehe. So zelo lojalne. 70% se jih k nam vrača 10 let ali več.

Vaše potrebe in naše zmožnosti morajo biti skladne. Nato se odprto dogovarjamo za ukrepe, z merljivimi dosežki in jasnimi vlogami.

Priporočila

Zakaj izbrati družbo GENROA?

Zaupanje in poštenost

Občutljive poslovne informacije in delo z ljudmi so v pravih rokah.

Redni dogovori

Dogovori o načinu sodelovanja so spoštovani in nove okoliščine so varno, pravočasno usklajene z odločevalci.

Koristi pred stroški (ROI)

Spremljamo koristnost naših projektov. Naše stranke praviloma dosegajo ROI 500 ali celo več. Ko združimo dosežene izboljšave, poenostavitve in spremembe, izstopijo pomembni merljivi presežki v poslovnih rezultatih.

Enostavnost in inoviranje

Sledimo pravilu "manj je več". Redno se izkaže, da je enake cilje mogoče doseči z manj viri in z bolj vitkim procesom ter z manj napora ljudi.

Integriran pristop

Izkušnje so potrdile, da se potrebam najbolj približamo z osredotočenostjo in fleksibilnostjo. GENROA premore zelo širok nabor metod, ki jih uporablja v smislu "tri v enem".

Pozitivni stranski učinki

Stranke so redno presenečene nad višjo dodano vrednostjo. Izkušeni organizacijski svetovalci prispevajo dodatne sveže in dopolnjujoče vidike ter spodbudijo spontano učenje.

Ekspertnost in širina

Mednarodnost naše ekipe in tudi praktične izkušnje v vseh glavnih industrijah, vam zagotavljajo prilagojene rešitive in izjemno dognano izvedbo.

Stabilnost rešitev

Smo mojstri v upravljanju zdravega poteka v procesu sprememb. Morebitne "skrite" zadeve so pravočasno obravnavane. Ko se dogovorimo za aktivnosti, pričakujte tekočo izvedbo ter trajno ohranitev pridobljenih rešitev in vrednosti.

100% zanesljivost

Naši zreli sodelavci in partnerji so odlični v izvedbi. Morebitna odstopanja sami poravnamo, preden praznujemo končne uspehe.

Iščete rešitve in programe, ki bi ustrezali potrebam vaše organizacije?

Tukaj predstavljeni programi so izhodišče za oblikovanje vam primernih rešitev.

Iščete rešitve in še niste našli ustreznih?

Brez dvoma ste na pravem mestu, kjer vam pomagamo do pregleda, kakšne so vaše možnosti in kako izbrati prave poteze.

Danes začnite uporabljati rešitve – Kontaktirajte nas!

Kontaktirajte nas

Sporočite nam kaj vas zanima. Za dogovor o podrobnostih in ponudbi, se oglasimo pri vas:

Organizacijske stranke: izpolnite predlogo ali pošljite e-mail z opisom kaj vas zanima. Lahko nas pokličete na 051 354 656.

Individualne stranke: če želite razjasniti vprašanja glede naše ponudbe ali pridobiti dodatne informacije, pošljite e-mail.

Prijavim se za novičnik

Geografski doseg
logo

Pogosta vprašanja

Pogosto se usmerimo na urejanje relacij in ključnih izmenjav med vodji, neposredno podrejenimi in njihovimi sodelavci na vseh organizacijskih ravneh. Posledice takega procesa so spremembe kakovosti, odprtosti, senzibilnost in fleksibilnosti voditeljstva. To daje vrhunske rezultate.

Glavnina dela je usmerjena v zdravo prilagajanje in spreminjanje. Za to rabimo zdravo okolje in jasen dogovor. Spremembe se vselej dogajajo na mejah. Strukturno spremembo predstavlja na primer vključitev novega člana ekipe; sprememba je, kadar so uvedeni drugačni kriteriji uspešnosti; spremembo nosijo drugačne zahteve kaj je sprejemljivo obnašanje v kontaktu s kupci in podobno.

Sprememba nastopi, kadar vodje ugotovijo, da je neka potreba sodelavcev ključna za motivacijo in se na to ustrezno in dosledno odzovejo. Voditelji uspešne spremembe pogosto sprožijo z zrelo osebno odločitvijo.

To je navadno takrat, kadar tak sistem nikomur ni mar. Ljudje se navadno pretvarjajo, da nekaj pomembnega presojajo, a hkrati se praviloma zavedajo, da to opravilo ne bo imelo posebnih posledic. Če vsa ta vložena energija nima smiselnih posledic na obnašanje članov organizacije, če ni stimulativnih odzivov, potem je sprememba potrebna.

Zakaj? Organizacija kakor je zgoraj skicirana, se izpostavlja nevarnosti, da ko bo potrebno, ne bo imela orodja za upravljanje sprememb, kar pa je nadvse tvegano. Potreba po urejenem prilagajanju bo nedvomno nastopila.

Določeni cilji so najbolje doseženi s skupinskim coachingom. V taki skupinski postavitvi, je učenje precej hitrejše in bolj zanimivo. Predvsem pa je bolj prilagojeno odraslim.

Na primer: v komunikacijskem treningu ne prenašamo zgolj tehnik, ampak te kombiniramo z razvojem zavedanja, kako posameznik deluje, kako zaznava druge, kdo kot oseba je, kako se počuti in kakšne poglede ter prepričanja ima – celovito obravnavamo vse, kar pomembno vpliva na komunikacijski slog. Do teh spoznanj pa predvsem pridemo v kontaktu in s povratnimi infomacijami drugih.

Rezultat je, da se pridobitve v komunikaciji, naravno vležejo v našo osebnost. Začenjamo jih spontano uporabljati, ker so za nas koristne.

Najprej uredimo pogoje za učinkovito (skupinsko) učenje – varen proces. Hkrati prilagajamo vse vsebine (vodenje, komunikacija, osebnostni stili, stališča, veščine in orodja, praktične modele, referenčne okvirje, etc.) in način dela za ugotovljeni nivo zmožnosti. Tako integriranje pomaga ljudem, da ponotranijo pridobljeno in da pride do optimalnega prenosa v vsakdanje življenje.

GenROA zanimivi viri

Reference

In mnogi drugi

Gradbeništvo in rudarstvo: HTZ Rudnik, Pantha Rhei... Finančne storitve: Banka Slovenije, TaxGroup, Generali, Zavarovalnica Triglav... Informacijska tehnologija: Dlabs, Logitus, Mikrokop, Solvera Lynx, Spletna Postaja... Javni sektor: Geodetska uprava RS, JAPTI, MORS, Šola za ravnatelje, Zavod RS za zaposlovanje, Mestna knjižnica Grosuplje... Kmetijstvo: Animalis, Picount... Logistika: Juma logistika, Luka Koper... Proizvodnja: Comet, Hidria, Impol, Keko Varicon, Koto, SIJ Acroni, Tovarna olja GEA... Storitve: Interseroh, Pošta Slovenije, Salesianer Miettex, Telekom... Svetovalne storitve: Amrop Adria, Bureau Veritas, Tovarna Podjemov... Trgovina: Engrotuš, Mercator, Petrol, Reckitt Benckiser, Rt-tri... Zdravstvo: Diagnostični center Bled, Fidimed, Galex, Medis, Medilip, Mylan, Zdravstveni domovi Ljubljana...